مکانیزم توزیع ثروت و در آمد از دیگاه قرآن و سنت
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: ‌مرکز جهانی علوم اسلامی
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : حافظی