بانکداری بدون ربا در اندونزی
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: ‌مرکز جهانی علوم اسلامی
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : شمس العارف