جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام
49 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » تابستان 1382 - شماره 10 (28 صفحه - از 53 تا 80)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّت‏های اقتصادی است. متفکّران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهه‏های اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کرده‏اند. این مقاله که با استفاده از متون دینی (قرآن و احادیث) و اندیشه دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانی نظری دخالت دولت را بررسی کرده، نشان می‏دهد که اجرای آموزه‏های اسلام بدون حضور دولت هدف‏گرا و ارزش‏گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته، هدف‏های توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را غایات دولت می‏شمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقّق این اهداف را تبیین می‏کند که مهم‏ترین آن‏ها، برنامه‏ریزی برای اشتغال، تأمین اجتماعی، توازن اقتصادی، تثبیت ارزش واقعی پول و تصدّی فعّالیّت‏های خاص اقتصادی است و در بخش پایانی، منابع مالی و اختیارات قانونی دولت در عرصه اقتصاد را توضیح می‏دهد.