برسی فقهی اقتصادی اوراق مشارکت جایگزین اوراق قرضه
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی