بهره بانکهاى دولتى
46 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تابستان 1377 - شماره 14 (14 صفحه - از 219 تا 232)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در هر جامعه‏اى از طرفى به علل مختلف بخشى از سرمایه‏هاى نقدى در دست افرادى قرار دارد که توانایى به کار گیرى آن را ندارند از طرف دیگر کارفرمایانى وجود دارند که در عین توانایى، سرمایه لازم در اختیار ندارند. بر این اساس، وجود مؤسساتى که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند براى به کار گیرى تمام عوامل تولید و رسیدن به اشتغال کامل و رشد و شکوفایى اقتصادى ضرورى است. بانکها با بهره گیرى از تجربیات چند صدساله و با استفاده از شعبات گسترده خود بهترین و روانترین ابزار جهت تحقق این هدف به حساب مى‏آیند. لکن اساس کار بانکها(3) «نظام بهره» است چه در امر جذب سپرده‏هاى نقدى و چه در اعطاى وام و اعتبار، به اعتقاد فقهاى اسلام ربا و حرام است...