اوراق بهادار استصناع؛ مکمل بازار سرمایه ایران
58 بازدید
محل نشر: جستارهای اقتصادی » پاییز و زمستان 1386 - شماره 8 (28 صفحه - از 11 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی