کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا
60 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » بهار 1383 - شماره 13 (32 صفحه - از 43 تا 74)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گسترش سریع بازارها و توسعة روز افزون فن‌آوری در عرصة الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای ‏نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت‏های ‏بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت‏ها باعث شده بانک‏ها و مؤسّسه‏های مالی صادرکنندة کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند. این کارت‏ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهوی‏به سه گروه عمده تقسیم می‏شوند: کارت‏های برداشت از موجودی، کارت‏های وام بدون بهره و کارت‏های وام با بهره،‏ و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم‏ می‏شوند. از آن جا که غالب این کارت‏ها در اقتصادهایی طّراحی شده‏اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز می‏شمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت‌های اعتباری، نشان داده می‏شود که کارت‏های اعتباری برداشت از موجودی و کارت‏های اعتباری وام بدون ‏بهره، اعّم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسّسات مالی بدون ربا هستند؛ امّا کارت‏های اعتباری وام با بهره، چه‏از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحّول اساسی هستند و باید رابطة ‏حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان ‏دادیم که با سهولت می‏توان با تغییر رابطة حقوقی از این گروه از کارت‏های اعتباری نیز استفاده کرد.