حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسلامی
61 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1382 - شماره 12 (24 صفحه - از 69 تا 92)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از ویژگی‏های مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتی که از مصالح ذاتی، فطری و ابدی حکایت می‏کند، عرصه را برای طراحی شیوه‏ها و مدل‏های کاربردی نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار می‏دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعی و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل‏سازی کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‏های اساسی و پی‏ساخت‏های بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ می‏کند و مدل‏های متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایی و شادابی می‏بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامی فرصت می‏دهد تا پیوسته به فکر طرّاحی الگوها، مدل‏ها، سازمان‏ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.