انواع بانکهای بدون ربا
60 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » پاییز 1382 - شماره 11 (30 صفحه - از 49 تا 78)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون‏ربا، فرصت‏مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجّه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می‏دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می‏توان با اصلاح و تکمیل آن‏ها، گام‏های مؤثّری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت. یکی از اشکالات محوری که زمینه‏ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه بانکداری شده، تفکّر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه‏وران مسلمان از جمله طرّاحان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طرّاحی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته اساسی غفلت کرده‏اند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعی از معامله‏های حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیت‏های به طور کامل متفاوتی دارند و در یک قالب مالی نمی‏گنجد. روشن است که جمع کردن این معامله‏های متنوّع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به‏نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‏های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می‏شود...