مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران
50 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » تابستان 1381 - شماره 6 (24 صفحه - از 67 تا 90)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اقتصاد ربوى اقتصادى است که در آن، گروهى با تمام توان کار مى‏کنند و هزاران خطر و نگرانى را به جان مى‏خرند و در پایان، بخش اصلى سود و دسترنج را به گروهى فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بى‏تفاوت در برابر اضطراب‏ها و افت و خیزهاى اقتصاد واقعى، تحویل مى‏دهند. پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تغییر روابط اجتماعى و تغییر قوانین غیراسلامى، بازار پول و سرمایه، به ویژه نظام بانکى ایران نیز دستخوش دگرگونى اساسى شد که تصویب و اجراى قانون عملیات بانکدارى بدون ربا، از مصادیق روشن آن به‏شمار مى‏آید. این مقاله با بررسى نظام بانکدارى ایران، نشان مى‏دهد که نظام بانکى، نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود حذف کند و ربا در موارد بسیارى به‏صورت پنهان و آشکار خود را نشان مى‏دهد. مهم‏ترین مصادیق ربا در نظام بانکى را مى‏توان در دو بخش اعطاى تسهیلات بانکى و بخش جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهى بررسى کرد.