آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره
61 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » بهار 1381 - شماره 5 (28 صفحه - از 59 تا 86)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دین اسلام همانند دیگر ادیان الاهى با ظالمانه خواندن قرض ربوى، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشه‏کن کردن آن برآمده است و از سوى دیگر، براى تأمین مالى نیازهاى مصرفى، راه‏هایى چون انفاق، وقف، قرض‏الحسنه و فروش نسیه، و براى تأمین نیازهاى سرمایه‏گذارى، راه‏هایى چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین کرده است. این مقاله، به بررسى آثار اقتصادى جایگزینى یکى از این راه‏ها (مشارکت) مى‏پردازد...