اندیشه: بررسی فقهی- حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران
56 بازدید
محل نشر: فقه و حقوق » بهار 1384 - شماره 4 (30 صفحه - از 9 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی