بحوث علمیة فی تنقیح موضوعات الأحکام ربویة الفائدة البنکیة - نقد مقاله «الربا و الفائده البنکیه»
59 بازدید
محل نشر: فقه اهل البیت (عربی) » زمستان 1380 - شماره 24 (38 صفحه - از 97 تا 134)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی