ربا در بانکهای دولتی
52 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)» بهار و تابستان 1380 - شماره 27و28
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی