1394/02/06
سیدعباس موسویان
محقق
مرتب سازی بر اساس
1
‎-
عنوان مقاله :
‎آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره
زبان :
‎فارسی
نقش ایشان :
‎نویسنده
تهیه شده به صورت :
‎فردی
چاپ شده در :
‎اقتصاد اسلامی » بهار 1381 - شماره 5 (28 صفحه - از 59 تا 86)
دین اسلام همانند دیگر ادیان الاهى با ظالمانه خواندن قرض ربوى، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشه‏کن کردن آن برآمده است و از سوى دیگر، براى تأمین مالى نیازهاى مصرفى، راه‏هایى چون انفاق، وقف، قرض‏الحسنه و فروش نسیه، و براى تأمین نیازهاى سرمایه‏گذارى، راه‏هایى چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین کرده است. این مقاله، به بررسى آثار اقتصادى جایگزینى یکى از این راه‏ها (مشارکت) مى‏پردازد...

2
‎-
عنوان مقاله :
‎آغاز دوران جدید
زبان :
‎فارسی
نقش ایشان :
‎نویسنده
تهیه شده به صورت :
‎فردی
چاپ شده در :
‎اقتصاد اسلامی » بهار 1382 - شماره 9 (4 صفحه - از 3 تا 6)

3
‎-
عنوان مقاله :
‎احکام ثابت و متغیر بانکداری اسلامی
زبان :
‎فارسی
نقش ایشان :
‎نویسنده
تهیه شده به صورت :
‎فردی
چاپ شده در :
‎فقه و اصول » بهار 1384 - پیش شماره 1 (28 صفحه - از 9 تا 36)

4
‎-
عنوان مقاله :
‎ارزیابی سپرده های بانکی و پیشنهاد سپرده های جدید
زبان :
‎فارسی
نقش ایشان :
‎نویسنده
تهیه شده به صورت :
‎فردی
چاپ شده در :
‎اقتصاد اسلامی » پاییز 1383 - شماره 15 (24 صفحه - از 31 تا 54)
صنعت بانکداری متعارف با تجربه‏های چند صد ساله در عرصة تجهیز منابع، به سپرده‏هایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپرده‏گذاران است. این سپرده‏ها به سه گروه عمدة جاری، پس‏انداز و مدت‏دار تقسیم می‏شوند. از آن‌جا که سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطة حقوقی قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپردة پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپردة سرمایه‌گذاری وکالتی جایگزین آن‌دو شده است.گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپرده‏های بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپرده‏گذاران و توان استیفای حقوق سپرده‏گذاران ارزیابی کنیم...

5
‎-
عنوان مقاله :
‎ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا
زبان :
‎فارسی
نقش ایشان :
‎نویسنده
تهیه شده به صورت :
‎فردی
چاپ شده در :
‎اقتصاد اسلامی » پاییز 1384 - شماره 19 (26 صفحه - از 45 تا 70)
گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است.مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری را نیز دارند...

6
‎-
عنوان مقاله :
‎اصلاح ساختار بازار مالی
زبان :
‎فارسی
نقش ایشان :
‎نویسنده
تهیه شده به صورت :
‎فردی
چاپ شده در :
‎اقتصاد اسلامی » پاییز 1382 - شماره 11 (4 صفحه - از 5 تا 8)

7
‎-
عنوان مقاله :
‎اصلاح ساختار مؤسسات و ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام
زبان :
‎فارسی
نقش ایشان :
‎نویسنده
تهیه شده به صورت :
‎فردی
چاپ شده در :
‎پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » بهار 1384 - شماره 25 (28 صفحه - از 143 تا 170)
یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه‌های پولی و مالی با استفاده از روش‌ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه‌ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می‌دهند. مطالعة نظام‌مند آموزه‌های اقتصادی اسلام نشان می‌دهد علی رغم تحریم ربا، می‌توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه‌ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد. این مقاله بامروری بر معیار‌های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می‌دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می‌توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.

8
‎-
عنوان مقاله :
‎اصلاح نظام بانکی
زبان :
‎فارسی
نقش ایشان :
‎نویسنده
تهیه شده به صورت :
‎فردی
چاپ شده در :
‎اقتصاد اسلامی » زمستان 1382 - شماره 12 (6 صفحه - از 5 تا 10)

9
‎-
عنوان مقاله :
‎اصول حاکم بر نظام مالیاتی اسلام
زبان :
‎فارسی
نقش ایشان :
‎نویسنده
تهیه شده به صورت :
‎فردی
چاپ شده در :
‎اقتصاد اسلامی » پاییز 1381 - شماره 7 (6 صفحه - از 3 تا 8)

10
‎-
عنوان مقاله :
‎اعتبار در حساب جاری مشارکتی در بانکداری اسلامی
زبان :
‎فارسی
نقش ایشان :
‎نویسنده
تهیه شده به صورت :
‎فردی
نام :
سیدعباس
نام خانوادگی :
موسویان
کشور :
ایران
استان :
آذربایجان شرقی
تخصص :
فقه و اصول، تفسیر، اقتصاد
نام کاربری
رمز عبور
بازیابی رمز عبور